Reklamationer

Som konsument har du enligt lag rätt att reklamera i upp till tre år från köptillfället, dock inom skälig tid (högst två månader) från att ett fel upptäckts.
Observera att produkter som reklameras måste vara rena.
Kontakta oss omgående vid en reklamation för en snabbare hantering av ärendet och för att du ska få en returfraktsedel på vår bekostnad.
Uppge ditt namn och ordernummer samt vilken vara det gäller.
Ersättningsleveransen sker helt utan kostnad för dig. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss.
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.